INDIVIDUALTERAPI OG PARTERAPI

Livet tar ikke pauser, det har mange faser og byr på utfordringer.

Innimellom eller over lengre perioder er det så strevsomt at det er nødvendig eller fornuftig å søke assistanse for å få satt utfordringene i perspektiv, for å sortere og for å bearbeide.

DU ER VELKOMMEN TIL Å TA KONTAKT MED MEG!