MIN BAKGRUNN

Jeg er 63 år og mitt arbeid med klienter er basert på bred livserfaring, lang erfaring med individual-, par- og gruppeterapi, og på utdannelsen i psykoterapi,  parterapi og gruppeterapi.

Utdannelsen omfatter 4 års psykoterapistudium ved Norsk Institutt for Psykosyntese, 2 års parterapistudium og  1 år med psycho-sexual-somatic-therapy i regi av the Center for Gender Psychology i London.

Jeg hatt klienter i individuell samtaleterapi/ psykoterapi fra  2006 og har arbeidet med parterapi  siden 2009. 

Min opprinnelige utdannelse er Siviløkonomstudiet ved Norges Handelshøyskole i Bergen og dessuten har jeg en Master i International Business fra USA.

Jeg har lang arbeidserfaring fra privat og offentlig økonomisk virksomhet, forskning, analyse og forvaltning samt veldedige prosjekter og stiftelsesarbeid.

Dessuten har jeg i mange år hatt daglig omsorg for flere barn og vet hvor utfordrende livet kan være når kravene fra en selv og andre er mange og tiden tilsvarende knapp.

Jeg er medlem  i Norsk Forening for Psykosynteseterapeuter (NFPT) som er medlem av  Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) hvor jeg er nestleder i styret. NFP er  medlem av the European Association for Psychotherapy (EAP) som er etablert i 28 land. Jeg også medlem av Norsk Psykosynteseforening. Terapivirksomheten er ansvarsforsikret i Gjensidige forsikring, jeg er registrert Psykosynteseterapeut i registeret for Alternativ Behandlere i Brønnøysund.

I forhold til individualterapien er jeg jevnlig i veiledning hos en psykolog og i forhold til parterapien er jeg under veiledning av kolleger og lederne for The Center for Gender Psychology.