INDIVIDUELL SAMTALETERAPI - PSYKOSYNTESETERAPI

De fleste vet hva psykologi er, de færreste har hørt om psykosyntese. Psykosyntesen er en psykologisk retning basert på tradisjonell (psykodynamisk) psykologi og tilhører gruppen av humanistiske eller transpersonlige retninger innen psykologien. Hvis du ønsker å begynne i terapi hos meg må du først fylle ut og sende meg et spørreskjema som jeg kan sende deg enten per post eller elektronisk. Spørreskjema gir meg grunnlag for å vurdere om jeg kan være den riktige terapeuten for deg.

I begynnelsen er terapien alltid samtale, men etter hvert kan det være naturlig å  legge inn øvelser som for eksempel visualiseringer, meditasjon, tegning og lignende.

Problemstillingene varierer selvfølgelig fra klient til klient og det er alltid problemstillingen som står i fokus, men fordi det er vanskelig å finne retning fremover hvis man ikke helt fatter hvordan man endte der man er, bruker vi ofte tid på 

  • hvem du er basert på din legning, din bakgrunn og dine relasjoner og dine erfaringer, 
  • hvor du er i livet nå, hva du strever med, hvordan du håndterer din livssituasjonen og de utfordringer du står overfor og  
  • hvordan du ser på livet fremover og de spørsmål du eventuelt stiller deg i forhold til å finne mening i livet ditt.

Den vanlige lengden er på en sesjon er en klokketime. I begynnelsen av terapiforløpet er det vanlig å  komme en gang per uke.

Ønsker du å vite mer om hva psykosyntese er, kan du følge denne lenken til Norsk Psykosynteseforening som har en fin beskrivelse.

© 2023 Nina Ringnes, Heyerdahlsvei 7B, 0777 OSLO, 909 63 971 nina.ringnes@gmail.com