PARTERAPI - CREATIVE COUPLE WORK

Som parterapeut jobber jeg enten alene eller med co-terapeut Jørn Liebezeit.

Jeg fullførte våren 2010 utdannelse i Creative Couple Work i regi av The Center for Gender Psychology som er basert i London. Creative Couple Works hovedfokus er ikke familieterapi. Det er relasjonen mellom ektefellene eller samboerne som er i fokus.  

For  mange par er det   svært krevende  å få relasjonen  til å fungere på en god måte for begge parter. Allikevel er det for mange forbundet med en viss skam å søke assistanse.

Hvilket på et vis er underlig; 

Antallet skilsmisser er høyt og barna må betale en pris når familiene går i stykker. Men også de voksne må betale. Samlivsbrudd er ofte meget smertefullt. Mange må gjennom perioder meddepresjoner, sjalusi og fortvilelse, opplevelser av svik og ensomhet. Skilsmisser er dessuten en kostbar affære for mange og i tillegg er det altfor lett å repetere det som var vanskelig med neste partner.

Det er med andre ord vel verd både tiden og pengene å søke assistanse for å få relasjonen på rett kjøl. Ansvarsbevisste og voksne mennesker tar affære og søker hjelp når samlivet er i ferd med å gå i stykker både for store og små.

Jeg tilbyr hjelp for å få parrelasjonene til å fungere bedre. 

I terapitimene arbeider vi med hvorledes relasjonen fungerer, hvilke mønstre det er på tide å endre eller å skifte ut for at relasjonen skal være basis for god livsutfoldelse for begge parter. Å endre mønstre er krevende og skummelt og det er fint å få støtte av noen som har trening. For først når paret er villige til å forholde seg til hverandre på andre måter enn det de er blitt vant til og dessuten ofte ubevisst har lært hjemmefra, er det mulig å forløse potensialer relasjonen har.

Ønsker du å vite mer om Creative Couple Work så kan du følge disse lenkene: The Center for Gender Psychology eller www.creativecouplework.com

© 2023 Nina Ringnes, Heyerdahlsvei 7B, 0777 OSLO, 909 63 971 nina.ringnes@gmail.com